عوامل دمنتور


سمت: مدیر دمنتور
تعداد مطالب: ۳۲۹۵
تاریخ عضویت: ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ
حسین

سمت: نویسنده و مترجم
تعداد مطالب: ۶۲۳
تاریخ عضویت: ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ
میلاد

سمت: مدیر اخبار و مسئول صفحه گوگل+
تعداد مطالب: ۵۲۲
تاریخ عضویت: ۱۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹ ق.ظ
علی

سمت: مدیر دمنتور
تعداد مطالب: ۵۷
تاریخ عضویت: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹ ق.ظ
میلاد الیاسی

سمت: مدیر انجمن گفتگو
تعداد مطالب: ۶
تاریخ عضویت: ۳ بهمن ۱۳۸۹، ۷:۴۰ ق.ظ
Dobby

سمت: مدیر رادیو دمنتور
تاریخ عضویت: ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳ ق.ظ
مهرداد سبیانی

سمت: مسئول صفحه فیس بوک
تاریخ عضویت: ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ